0314 848080 info@gewoonlaurens.nl

 

 

bijles en examentraining

Nederlands

 

BIJLES NEDERLANDS

Leer teksten verklaren, grammatica, boekverslagen schrijven en je woordenschat vergroten met een bijles Nederlands  van Gewoon Laurens. Verbeter je Nederlands in je eigen tempo op een bij jou passende manier!

Wat houdt een bijles Nederlands in?

  • Het vak Nederlands heeft als doel leerlingen lees- en schrijfvaardig te maken in de Nederlandse taal. Ook onderwerpen als literatuurgeschiedenis, taalbegrip, samenvatten en mondelinge technieken komen hierbij kijken
  • Tijdens de Nederlandse bijlessen worden grammatica, tekstsoorten en literaire begrippen besproken en wordt een beroep gedaan op tekst- en taalinzicht

De werkwijze van een bijles Nederlands

Allereerst wordt er gekeken waar de knelpunten liggen bij de leerling en deze worden in kaart gebracht. Tijdens een bijles Nederlands ligt de nadruk op zowel taal en grammatica als op het verkrijgen van tekstinzicht en literaire kennis. Door middel van taal en grammatica oefeningen wordt de stof beheersbaar gemaakt voor de leerling. Literaire kennis, tekstbegrip en samenvatten worden op VMBO, HAVO en VWO niveau herhaaldelijk geoefend. Studievaardigheden als tekstinzicht, schematisch samenvatten en kwalitatief hoogwaardige boekverslagen maken komen ook aan de orde.

Is deze bijles iets voor jou of voor je zoon of dochter? Neem dan contact met me op. Dat kan door onderstaand contactformulier in te vullen, maar uiteraard kunt u ook e-mailen of bellen.

EXAMENTRAINING NEDERLANDS

Het eindexamen Nederlands is voor veel leerlingen een pittige kluif. Op scholen lukt het niet altijd om iedere individuele leerling extra voor te bereiden op het eindexamen Nederlands. Ook wanneer je een herkansing voor je eindexamen Nederlands moet of wilt maken, is er soms weinig tot geen lestijd meer beschikbaar. In deze gevallen biedt de examentraining Nederlands van Gewoon Laurens uitkomst.

alle belangrijke examenstof

Een examentraining Nederlands duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? Door het eigen stappenplan van Gewoon Laurens weet je precies hoe je dit aan moet pakken. 

Ook krijg je een signaalwoordenlijst; een lijst met woorden die een verband aangeven tussen zinnen of alinea’s. De basiswoordenlijst die ik speciaal bij de vmbo-trainingen gebruik, bestaat voornamelijk uit zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Deze lijsten helpen je bij een goed begrip te krijgen van teksten. Bij vmbo-trainingen besteden we ook aandacht aan hoe je goed een samenvatting en schrijfopdracht schrijft.

Tijdens de havo- en vwo-trainingen kijk ik met je naar basisbegrippen en functiewoorden en hoe je deze begrippen kan toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een betoog, uiteenzetting, nuancering of tegenwerping. Kunnen argumenteren en drogredenen herkennen is ook belangrijk voor je havo- of vwo-examen, dus die onderdelen slaan we zeker niet over. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen Nederlands en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

wie, waar en wanneer

De examentrainingen kunnen zowel individueel als in een groep(je) gegeven worden. Groepsgrootte maximaal zes examenkandidaten.

De examentraning wordt verzorgd over een periode van twee aaneengesloten dagen in weekenden of schoolvakanties op de praktijk van Gewoon Laurens in Arnhem.

De dagen duren beide van 09:00 uur tot 17:00 uur

Is deze examentraining iets voor jou of voor je zoon of dochter? Neem dan contact met me op. Dat kan door onderstaand contactformulier in te vullen, maar uiteraard kunt u ook e-mailen of bellen.

Neem contact op met Gewoon Laurens