0314 848080 info@gewoonlaurens.nl

redigeren

en

redactie

corrigeren en redigeren

Door jouw tekst te corrigeren of te redigeren, zorg ik ervoor dat jouw tekst in foutloos Nederlands is opgesteld (correctie) en/of dat ze ook helder en doelgericht is opgebouwd (redactie).

Wat doe ik?

 • Ik kijk de tekst na op spelling, grammatica, interpunctie en woordgebruik (correctie) en/of
 • Ik kijk de tekst na op spelling, grammatica, interpunctie, woordgebruik, structuur/opbouw, taalgebruik en argumentatie (redactie).

Voor het redigeren van een scriptie of ander onderwijs- of studie-gerelateerd materiaal heb ik speciale tarieven.

resultaat

Ik stuur altijd twee versies terug: één met daarin de volledig gecorrigeerde of geredigeerde tekst en één waarin alle suggesties voor spelling, opbouw, argumentatie, etc. separaat zijn opgenomen. Zo kun je precies nagaan wat ik heb gewijzigd of kun je, naar eigen inzicht, de tekst (verder) aanpassen. 

schrijven of herschrijven

Of het nu gaat om blogs, promotiemateriaal, een website, gebruiksaanwijzingen, lesmateriaal of het samenvatten van een interview : ik kan deze teksten voor jou verzorgen. Indien je al een tekst hebt, maar je bent (nog) niet tevreden over het resultaat, dan kan ik de tekst herschrijven zodat deze past bij het doel dat je voor ogen hebt.

Studenten: scripties schrijven doe ik niet!

Wat doe ik?

 • Ik stel de tekst op en stem deze met je af totdat jij tevreden bent;
 • Je levert zelf een tekst aan en die herschrijf ik op basis van jouw wensen.

nakijken cv en motivatiebrief

Maak een goede indruk op jouw nieuwe werkgever met een motivatiebrief in foutloos Nederlands en een goed opgesteld curriculum vitae! Ik zorg ervoor dat het cv en/of de motivatiebrief in foutloos Nederlands wordt opgesteld en helder en doelgericht is opgebouwd.

In het kort:

 • Ik kijk het cv en/of de motivatiebrief na op spelling, grammatica, interpunctie, woord- en taalgebruik , structuur/opbouw en lay-out;
 • Tarief: vanaf € 29,95 per cv of per brief.

Ik stuur altijd twee versies terug:

 • één versie met daarin het volledig gecorrigeerde cv of de volledig gecorrigeerde brief en
 • één waarin alle wijzigingen voor spelling, opbouw, lay-out, etc. separaat zijn opgenomen. Met deze versie kun je precies nagaan wat ik heb gewijzigd of kun je, naar eigen inzicht, het cv of de brief (verder) aanpassen.

scriptie nakijken

Neem het zekere voor het onzekere en laat jouw scriptie nakijken en redigeren! Zo weet je zeker dat jouw scriptie geen taal- of spelfouten (meer) bevat en dat deze op een goede manier is opgebouwd.

Ik heb inmiddels ruime ervaring (+5000) met het nakijken en redigeren van scripties, essays, verslagen, etc., inclusief de literatuurlijst en de verwijzingen/voetnoten. Daarnaast ben in inmiddels ook bekend met de beoordelingseisen van een groot aantal opleidingen en kan ik je adviseren over het (verder) verbeteren van jouw scriptie. Let op: scripties schrijven doe ik niet!

in het kort

 • Ik kijk jouw scriptie* na op o.a. taal, spelling, grammatica en zinsbouw. Eventuele fouten worden direct door mij verbeterd.
 • Ik kijk, tegen meerprijs, jouw scriptie* ook na op lay-out, opbouw en structuur en ik geef tips om de scriptie wat betreft structuur/opbouw (verder) te verbeteren. 
 • Ik kijk, tegen meerprijs, ook naar de beoordelingseisen van de opleiding en geef suggesties om de scriptie te verbeteren zodat deze zoveel mogelijk voldoet aan de beoordelingseisen.
 • Tarief vanaf € 0,008 per woord!

* Of een onderdeel van jouw scriptie of elk ander onderwijs-/studie-gerelateerd document, zoals een plan van aanpak, een onderzoeksvoorstel, een essay of een artikel. De werkwijzen en de tarieven zijn precies hetzelfde.

Wat krijg je terug?

Je krijgt twee versies van de geredigeerde scriptie terug:

 1. één versie met daarin alle wijzigingen die ik heb gemaakt. Je kunt dan vervolgens zelf beslissen welke wijzigingen je wel of niet overneemt;
 2. één versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd. Deze versie is dus ‘schoon’.

Indien ik opmerkingen of suggesties heb, bijvoorbeeld wat betreft de leesbaarheid of de structuur, dan neem ik die in beide versies op.

Wat kost het?

 • Wil je jouw scriptie* binnen één week (7 dagen) terug, dan zijn de kosten:
  • voor alleen redigeren: € 0,008 per woord of
  • voor redigeren incl. nakijken van structuur, opbouw en/of lay-out € 0,012 per woord.
 • Wil je jouw scriptie* eerder terug, dan gelden hogere tarieven (zie onderstaande tabel):
Tarief per woord 24 uur 48 uur < 72 uur < 4 dgn < 5 dgn < 6 dgn
Redigeren (taal, spelling, grammatica, etc.) € 0,018 € 0,017 € 0,015 € 0,013 € 0,011 € 0,009
Redigeren incl. opbouw, structuur en/of lay-out** € 0,022 € 0,021 € 0,019 € 0,017 € 0,015 € 0,013

** Je kunt ook alleen de opbouw/structuur en/of de lay-out laten nakijken en verbeteren. De kosten per woord zijn gelijk aan het verschil tussen redigeren en redigeren incl. opbouw/structuur en/of lay-out (€ 0,004).

 • De aanbetaling is minimaal 50% van het totale offertebedrag; dit bedrag wordt op de offerte vermeld. Jouw scriptie wordt pas nagekeken nadat ik de aanbetaling heb ontvangen.

Wil je direct een offerte, vermeld dan in onderstaand contactformulier duidelijk wanneer je de tekst kunt of wilt aanleveren, wanneer je deze terug wilt (liefst exacte datum) en hoeveel woorden de tekst (ongeveer) bevat. Ik stel dan z.s.m. een offerte voor je op zodat je weet wat de kosten zijn en hoeveel je dient aan te betalen.

Neem contact op met Gewoon Laurens