0314 848080 info@gewoonlaurens.nl

  

 

 

werkwijze

“Niet alle kleuren liggen standaard op het palet. Welke kleuren passen bij jou?”

het traject

Ieder kind, iedere ouder en iedere hulpvraag is uniek. Daarom is er geen “standaard aanpak”. Ieder traject is maatwerk. Maar over het algemeen verloopt een traject als volgt:

kennismakingsgesprek

Een traject begint altijd met een (telefonisch) kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis. We kijken of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij jullie vraag. Als we besluiten wel een traject te starten stuur ik een intakeformulier met een aantal basisvragen.

coachingsactiviteiten

Dan start het traject. Op basis van de hulpvraag van ouders en de hulpvraag van kinderen maak ik een coachingsovereenkomst met daarin de afspraken over het doel van het traject, de geschatte aantal sessies, het kostenoverzicht en moment(en) van terugkoppeling.

coaching

Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Ik coach nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af.

 

werkvormen 

 

Geen enkele coaching loopt hetzelfde maar meestal

Gedurende de sessies werk ik met verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen om kinderen en jongeren meer inzicht te geven in eigen gedrag en talenten en hoe deze in te zetten om hun vaardigheden en verder te ontwikkelen of te vergoten. Aan het eind van elke sessie bespreken we de sessie na. Ook maken we afspraken over wat je kind gaat doen tot de volgende sessie en krijgt hij/zij eventueel opdrachten mee om thuis (of op school) verder te oefenen. We spreken van tevoren af wanneer er terugkoppeling is naar jullie als ouders.

afronding en eindgesprek

Een traject is klaar als kinderen/ jongeren de doelen en het geleerde in de praktijk kunnen/durven brengen, lekkerder in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben verkregen en op eigen kracht verder kunnen. We sluiten in wederzijds overleg dan de sessies af.

Afsluiten is leuk! We kijken samen terug op het traject, op de ontdek- leer- en groeimomenten. En natuurlijk blikken we ook vooruit naar hoe het geleerde in de praktijk te brengen. We vieren wat er is geleerd en geoefend! Indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.

Spreekt dit je aan en heb je  interesse? Neem contact op met Gewoon Laurens via onderstaand contactformulier. Bellen of e-mailen mag natuurlijk ook!

Neem contact op met Gewoon Laurens